prigorjehr-regionalni-portal
Menu

Gradi se pristupna cesta za aquapark

Gradi se pristupna cesta za aquapark

Na prostoru bivših bazena traju radovi na izgradnji prilazne ceste za aquapark. Uz cestu, iskopi služe i da se na parcelu dovede topla voda iz izvorišta Topličica na kojem je prije nekoliko tjedana završena izgradnja crpne stanice i druga komunalna infrastruktura. Temperatura vode na izvorištu Topličica je 23,5° C, a izdašnost je i više nego dovoljna za potrebe budućeg kompleksa.

Budući da Grad ima građevinsku dozvolu za izgradnju Aquaparka, dovođenjem kompletne infrastrukture na građevnu parcelu, bitno će porasti isplativost investiranja u Aquapark, jer investitoru omogućuje odmah početak glavnih radova, čime racionalizira s vremenom, a time i financijama, jer bi mu za dovođenje projekta Aquaparka do ove faze bilo potrebno, sada se zna iz stečenog iskustva, najmanje 4 godine – navodi se u priopćenju koje je Grad objavio na svojim stranicama.

na vrh članka